Wat doe je met vangrails?
December 9, 2022
Welke Ford of Renault past bij jou?
January 28, 2023
Show all

Wat is GRC?

GRC is de afkorting van Governance, Risk en Compliance. Het is een reeks softwaretools die worden gebruikt om risico- en compliance kwesties in een organisatie te beheren. Deze software kan ook het risico op fraude beperken en ervoor zorgen dat het bedrijf een goede bestuursstructuur heeft. De GRC tool kan een interne of externe toepassing zijn die helpt bij het beheer van beleid, procedures, voorschriften en controles die worden gebruikt om risico’s in een organisatie te beheersen. Het zorgt er ook voor dat het bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten. Het doel van het gebruik van deze tool is om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze software vermindert ook de kosten die gepaard gaan met risicobeheer. Bovendien kan deze tool de efficiëntie verhogen door een gecentraliseerd systeem te bieden voor het beheer van risico’s over verschillende afdelingen heen.

Het belangrijkste doel van het gebruik van een GRC tool

De GRC tool wordt gebruikt om de MAPGOOD methode te implementeren. Het doel van het gebruik van de GRC tool is om de algehele efficiëntie van een organisatie te verbeteren. Dit kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke processen worden gevolgd om te voldoen aan de wet- en regelgeving en het beleid dat op een bepaald moment van kracht is. Als een bedrijf zich bijvoorbeeld aan bepaalde wetten moet houden, moet het over de juiste controles beschikken. Dit kan ervoor zorgen dat hun werknemers geen fraude plegen of verliezen veroorzaken door nalatigheid van hun kant tijdens het uitvoeren van hun taken.

Drie elementen van GRC

Zoals hierboven vermeld, staat GRC voor Governance, Risk en Compliance. Governance verwijst naar het beleid en de procedures die een bedrijf helpen om te voldoen aan wetten, voorschriften en ethische normen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur. Daarnaast verwijst risico naar alle soorten risico’s die een organisatie negatief kunnen beïnvloeden. Dit zijn onder meer juridische risico’s, financiële risico’s, operationele risico’s en reputatierisico’s. Daarom heeft elk bedrijf een risicomanagement afdeling nodig die verantwoordelijk is voor het beheersen van risico’s. Ten slotte zorgt compliance ervoor dat een organisatie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen en aan andere eisen die zijn gesteld door regelgevers of brancheorganisaties, zoals handelsverenigingen of beroepsorganisaties. Door deze elementen te implementeren, kan de GRC tool helpen om interne processen te verbeteren door ze te monitoren aan de hand van vastgestelde beleidslijnen en procedures.

De voordelen van GRC tool

GRC tools helpen bij het beheersen van risico’s door een platform te bieden voor het analyseren en bewaken van de risico’s en bedreigingen die een organisatie kunnen treffen. Het helpt ook bij het identificeren van de gebieden waar risicobeheer vereist is en geeft aanbevelingen om die risico’s te beperken. Bovendien kan het worden gebruikt om naleving van regelgeving en beleid te handhaven, wat helpt bij het verbeteren van de operationele efficiëntie. Dit verlaagt de kosten door activiteiten die geen waarde toevoegen te elimineren, processen te automatiseren en de klantervaring te verbeteren. Bovendien kunnen GRC tools worden gebruikt om het beleid en de procedures van de organisatie, evenals wettelijke vereisten, te implementeren. Ze helpen bij het afdwingen van naleving door een centrale opslagplaats te bieden met informatie met betrekking tot beleid en procedures, waardoor het gemakkelijk wordt om wijzigingen in beleid of procedures in de loop van de tijd bij te houden. Dit helpt ook bij het stroomlijnen van taken zoals wijzigingsverzoeken en opleidingsverzoeken. Dit kan automatisch gebeuren op basis van regels die door de organisatie zijn gedefinieerd.

Comments are closed.